Tangazo la nafasi za masomo 2021

MKUU WA CHUO CHA TANGA TECHNICAL INSTITUTE (TTI) KILICHOPO JIJINI TANGA, MKABALA NA SOKO LA TANGAMANO, NYUMA YA KANISA LA KILUTHERI KANA (KITUO CHA ZAMANI CHA SEKOMU) ANAKARIBISHA MAOMBI YA KUJIUNGA NA CHUO MWEZI MARCH, 2021 KATIKA FANI ZIFUATAZO
ASTASHAHADA YA UONGOZI WA BIASHARA (BASICTECHNICIAN CERTIFICATE IN BUSINESS ADMINISTRATION)
Sifa za kujiunga:
Alama nne za ufaulu katika kiwango cha D au zaidi Kidato cha Nne kwa masomo ambayo siyo ya dini. Kati hizo D nne mojawapo iwe ni ya Hisabati
ASTASHAHADA YA UHASIBU NA FEDHA (BASICTECHNICIAN CERTIFICATE IN ACCOUNTING AND FINANCE)
Sifa za Kujiunga:
Alama nne za ufaulu katika kiwango cha D au zaidi Kidato cha Nne kwa masomo ambayo siyo ya dini. Kati hizo D nne mojawapo iwe ni ya Hisabati, Commerce au Book-keeping
ASTASHAHADA YA UNUNUZI NA UGAVI (BASIC TECHNICIAN CERTIFICATE IN PROCUREMENT AND SUPPLY)
Sifa za kujiunga:
Alama nne za ufaulu katika kiwango cha D au zaidi kidato cha Nne kwa masomo ambayo siyo ya dini.
TANGA TECHNICAL TANGA TECHNICAL TANGA TECHNICAL TANGA TECHNICAL TANGA TECHNICALTANGA TECHNICAL INSTITUTE INSTITUTE
(LEARNING IN SERVICE TO HUMANITY) (LEARNING IN SERVICE TO HUMANITY)(LEARNING IN SERVICE TO HUMANITY)(LEARNING IN SERVICE TO HUMANITY)(LEARNING IN SERVICE TO HUMANITY)(LEARNING IN SERVICE TO HUMANITY)(LEARNING IN SERVICE TO HUMANITY) (LEARNING IN SERVICE TO HUMANITY)(LEARNING IN SERVICE TO HUMANITY)(LEARNING IN SERVICE TO HUMANITY) (LEARNING IN SERVICE TO HUMANITY)(LEARNING IN SERVICE TO HUMANITY)(LEARNING IN SERVICE TO HUMANITY)(LEARNING IN SERVICE TO HUMANITY)(LEARNING IN SERVICE TO HUMANITY)(LEARNING IN SERVICE TO HUMANITY) (LEARNING IN SERVICE TO HUMANITY)(LEARNING IN SERVICE TO HUMANITY) (LEARNING IN SERVICE TO HUMANITY) (LEARNING IN SERVICE TO HUMANITY)(LEARNING IN SERVICE TO HUMANITY)(LEARNING IN SERVICE TO HUMANITY)(LEARNING IN SERVICE TO HUMANITY)(LEARNING IN SERVICE TO HUMANITY)(LEARNING IN SERVICE TO HUMANITY)
P. O. Box P. O. Box 470, Tanga, 70, Tanga, 70, Tanga, TanzanTanzan TanzanTanzan ia Tel +255Tel +255Tel +255 689 488 887
E-mail: admin@tti.ac.tzmail: admin@tti.ac.tz mail: admin@tti.ac.tz mail: admin@tti.ac.tzmail: admin@tti.ac.tzmail: admin@tti.ac.tzmail: admin@tti.ac.tz mail: admin@tti.ac.tz mail: admin@tti.ac.tz Website: Website: Website: Website: www.tti.ac.tz www.tti.ac.tz www.tti.ac.tz www.tti.ac.tz www.tti.ac.tz
2
KOZI ZA STASHAHADA (DIPLOMA)
STASHAHADA YA UONGOZI WA BIASHARA
(DIPLOMA IN BUSINESS ADMINISTRATION)
Sifa za kujiunga:
Astashahada ya Uongozi wa Biashara (Basic Technician Certificate in Business Administration) ya ufaulu wa daraja la pili kutoka vyuo au taasisi zinazotambuliwa na NACTE.
Kidato cha Sita ufaulu wa angalau alama ‘E’ moja na Subsidiary moja au angalau ‘C’ tatu za Kidato cha Nne. Mwombaji lazima awe amefaulu somo la Hisabati au Biashara kwa ufaulu angalau alama ‘D’ katika Kidato cha Nne.
Kama ‘E’ ya Kidato cha Sita sio somo la Hisabati au Biashara basi mwombaji angalau awe na ‘C’ katika Kidato cha Nne kwa somo hilo.
STASHAHADA YA UHASIBU NA FEDHA (DIPLOMA IN ACCOUNTANCY AND FINANCE)
Sifa za kujiunga:
Astashahada ya Uhasibu na Fedha (Basic Technician Certificate in Accountancy and Finance) ya ufaulu wa daraja la pili kutoka vyuo au taasisi zinazotambuliwa na NACTE.
Kidato cha Sita ufaulu wa angalau alama ‘E’ moja na Subsidiary moja au angalau ‘C’ tatu za Kidato cha Nne. Mwombaji lazima awe amefaulu somo la Hisabati au Biashara kwa ufaulu angalau alama ‘D’ katika Kidato cha Nne.
Kama ‘E’ ya Kidato cha Sita sio somo la Hisabati au Biashara basi mwombaji angalau awe na alama ‘C’ katika Kidato cha Nne kwa somo hilo.
STASHAHADA YA UNUNUZI NA UGAVI (DIPLOMA IN PROCUREMENT AND SUPPLY)
Sifa za kujiunga: i. Astashahada ya Ununuzi na Ugavi (Basic Technician Certificate in Procurement and Supply) ya ufaulu wa daraja la pili kutoka vyuo au taasisi zinazotambuliwa na NACTE. ii. Kidato cha Sita ufaulu wa angalau alama ‘E’ moja na Subsidiary moja au angalau ‘C’ tatu za Kidato cha Nne.

Fomu za kujiunga zinapatikana Chuoni,kwenye tovuti ya Chuo www.tti.ac.tz na sharika zote za KKKT. Kana, Makorora, Kisosora, Mikanjuni, Korogwe,Hale, Handeni, Mombo, Lushoto na nyinginezo
Kwa mawasiliano zaidi piga:
Mkuu wa Chuo -0718 911 334 au 0689 488 887
Msajili – 0716 444 902

Tangazo la nafasi za masomo

MKUU WA CHUO  CHA TANGA TECHNICAL INSTITUTE (TTI) KINACHO MILIKIWA NA DAYOSISI YA KASKAZINI MASHARIKI KKKT ANAKARIBISHA MAOMBI YA KUJIUNGA NA CHUO MWEZI SEPTEMBER ( SEPTEMBER INTAKE), 2020. CHUO KIPO JIJINI TANGA, MKABALA NA SOKO LA TANGAMANO, NYUMA YA KANISA LA KKKT  KANA (BARABARA YA NANE).

KOZI ZINATOLEWA KATIKA FANI ZIFUATAZO

A. KOZI ZA ASTASHAHADA (BASIC CERTIFICATE)

  1. ASTASHAHADA YA UONGOZI WA BIASHARA(BASIC CERTIFICATE IN   BUSINESS ADMINISTRATION) 

Sifa za kujiunga:

Alama za ufaulu katika kiwango cha D nne (4) au zaidiza Kidato cha Nne kwamasomo ambayo siyo ya dini.

  1. ASTASHAHADA YA UHASIBU NA FEDHA(BASIC CERTIFICATE IN ACCOUNTING AND FINANCE)

Sifa za Kujiunga:

Alama zaufaulu katika kiwango cha D nne(4) au zaidi za Kidato cha Nne kwamasomo ambayo siyo ya dini.

 B. KOZI ZA STASHAHADA (DIPLOMA)

  1. STASHAHADA YA UONGOZI WA BIASHARA (DIPLOMA IN BUSINESS ADMINISTRATION) 

 Sifazakujiunga:

i. Astashahada ya Uongozi wa Biashara yaani (Basic Certificate in Business Administration) yakutoka vyuo au taasisi zinazo tambuliwa na NACTE.

ii. Kidato cha Sita ufaulu wa angalau alama ‘E’ mojana Subsidiary moja au zaid.

iii. Kama ‘E’ ya Kidato cha Sita sio somo la Hisabati au Biashara basi mwombaji awe angalau na alama D katika Kidato cha Nne (4) kwasomohilo.

  1. STASHAHADA YA UHASIBU NA FEDHA(DIPLOMA IN ACCOUNTANCY ANDFINANCE)

Sifazakujiunga:

Astashahada ya Uhasibu na Fedha (Basic Certificate in Accountancy and Finance) yakutoka vyuo au taasisi zinazotambuliwa na NACTE.

i. Kidato cha Sita ufaulu waangalau alama ‘E’ mojana Subsidiary moja au zaid.

ii.Kama ‘E’ ya Kidato cha Sita siosomo la Hisabati au Biashara basimwombaji awe angalau na alama ‘D’ katika Kidato cha Nne kwasomo hilo.

Fomu za kujiunga zinapatikana Chuoni na kwenye tovuti ya Chuo www.tti.ac.tz sharika za KKKT Kana, Makorora, Kisosora, Mikanjuni, Korogwe, Mombo, Lushoto,Kange,Handeni,Kowero stationary Handeni, na Manka Restaurant Barabara ya saba Tanga

Kwa mawasiliano zaidi piga:

  1. Mkuu wa Chuo -0718 911 334/0689488887
  2. Msajili – 0716 444 902/0783176000
  3. IT-0764105944/0685570696